Hoạt động giải trí

Hoạt động sự kiện theo mùa

(Ví dụ)
Trải nghiệm mặc kimono và ngắm hoa anh đào
Trải nghiệm làm đồ thủ công
Trải nghiệm hái ăn cherry
Trải nghiệm làm bánh Sasamaki
Trải nghiệm nhặt và nướng hạt dẻ
Trải nghiệm ăn Imoni, hái táo
Ngắm lá đỏ
Trải nghiệm làm soba
Ẩm thực Việt Nam
và nhiều hoạt động khác